Symbolická síla sedmi čaker

19.02.2015 11:02

 

Podle východních náboženství obsahují naše těla sedm center energie. Každé z těchto center obsahuje universální duchovní životní lekci, kterou musíme projít cestou k vyššímu vědomí. Tyto posvátné starobylé symboly s pozoruhodnou přesností popisují lidský energetický systém, jeho zákonitosti a sklony.

Systém čaker představuje archetypální popis individuálního zrání v sedmi odlišných fázích. Čakry jsou svisle spojené, táhnou se od spodní části páteře k vrcholku hlavy a naznačují, že stoupáme k bohu postupným překonáním přitažlivosti fyzického světa. V každé fázi dospíváme k hlubšímu pochopení osobní a duchovní síly, protože každá čakra představuje duchovní lekci nebo úkol společný všem lidským bytostem. Se zvládnutím každé čakry získává člověk sílu a sebepoznání, které se stávají součástí jeho ducha a přibližují ho k duchovnímu vědomí na klasické cestě hrdiny.

Následuje velice stručný přehled duchovních lekcí, jak je představuje sedm čaker:

První čakra: lekce týkající se materiálního světa 
Druhá čakra: lekce týkající se sexuality, práce a fyzické touhy 
Třetí čakra: lekce týkající se ega, osobnosti a sebeúcty 
Čtvrtá čakra: lekce týkající se lásky, odpuštění a soucitu 
Pátá čakra: lekce týkající se vůle a sebevyjádření 
Šestá čakra: lekce týkající se mysli, intuice, vhledu a moudrosti 
Sedmá čakra: lekce týkající se duchovnosti

Sedm center síly neboli čaker systému kundaliní:

Sedmá čakra sahasrára (“Tisíc okvětních plátků“ nebo “Naprosté absolutno“) 
Šestá čakra ádžňá (“Příkaz“ nebo “Podmíněné absolutno“) 
Pátá čakra višudhi (“Očištěná“) 
Čtvrtá čakra anáhata (“Nezasažená“ -- čistý zvuk stvoření) 
Třetí čakra manipura (“Město zářícího klenotu“) 
Druhá čakra svádhišthána (“Její zvláštní bydliště“) 
První čakra múládhára (“Základní podklad“)

Čakry jsou popisovány jako lotosy. Spirály označují protikladné energie psýché a ducha: ohnivé energie označené tmavší spirálou kontrastují s jemnějšími, duchovními energiemi neboli světlejší spirálou. Všechny musí být uvedeny do rovnováhy. Zdroj: Joseph Campbell, The Mythic Image (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1974)

Těchto sedm duchovních lekcí nás vede k většímu uvědomění. Budeme-li však ignorovat svoji odpovědnost a potřebu vědomě se zaměřit na těchto sedm duchovních lekcí, jejich energie se může projevit jako nemoc. Východní duchovní tradice chápou nemoc jako vyčerpání vnitřní síly neboli ducha. Shoda hlavních duchovních tradic jenom zdůrazňuje všeobecnou lidskou zkušenost spojení mezi duchem a tělem, nemocí a léčením.

Zdroj: Caroline Myssová  - Anatomie ducha. Sedm úrovní síly a léčení , nakladatelství DharmaGaia