Víte, co jsou čakry?

Čakry jsou neviditelná centra energie. Podobají se trychtýřovitým květním kalichům, proto bývají znázorňovány jako lotosové květy s rozdílným počtem okvětních lístků. Odvádějí z těla škodlivou energii a následně se starají o přísun čisté energie. Čaker máme v těle hodně, ale zde popíši sedm základních. Čakry je potřeba pravidelně odblokovávat a harmonizovat ( Léčení na dálku )

Víte, co jsou čakry a jak je zharmonizovat?

Hlavní funkce čaker

  • vitalizovat tělo i duši
  • přenášet po těle energii
  • rozvinout intuici, sebeuvědomění, sebelásku i lásku ke všemu

Hlavní čakerní systém

1. Čakra – kořenová – múládhára  

Symbol této čakry - základní opora, vědomí sebe sama

Barva této čakry - červená

Vůně: cedrhřebíček

Kde se tato čakra nachází?
První čakra je v hrotu kostrče, mezi rozmnožovacími orgány a konečníkem, vyzařuje jako kdyby směrem k zemi.

Základní charakteristika první čakry
První čakra souvisí s množství fyzické energie, uvědomění si sebe sama, bezpečí a vůlí žít.
Jestliže často trpíme strachem, úzkostmi, pocity bezpráví, nejistoty z přežití a marnosti, máme oslabenou právě tuto kořenovou čakru. 
První čakra je spojená se zemí, její energií a s činnostmi, které se zemí souvisí. Může to být zemědělství, ale také např. činnosti nazývané jakokonzumní způsob života. Je spojena s prožíváním nejzákladnějších aspektů existence jako je potřeba jíst, pít, být v bezpečí nebo v teple. Zablokovaná první čakra způsobuje, že má člověk málo síly – fyzické, duchovní i duševní.

2. Čakra – sakrální - svádhišthána 

Symbol této čakry – sebeúcta

Barva této čakry – oranžová

Vůně: ylang-ylangsantal

Kde se tato čakra nachází?
Leží nad stydkou kostí asi 2 – 3 prsty pod pupkem.

Základní charakteristika druhé čakry
Jejím principem je prociťování hloubky vztahů k okolnímu světu. Její energie vnáší do života principy sebeúcty, tvořivosti, sdílení, rozmnožování a slastných prožitků. Jestliže často trpíme pocity zklamání, nudy, chtivosti, máme oslabenou právě tuto čakru. Někdy se též hovoří o sexuální čakře. Má na starosti emoce, mezilidské vztahy, sexuální energii a tvořivé síly. Zablokování v této čakře způsobuje sexuální chladnost a potlačování emocí, ale platí to i opačně, potlačování emocí zablokuje tuto čakru.

3. Čakra – solar plexus – manipúra 

Symbol této čakry – vědomí vlastní ceny

Barva této čakry – žlutá

Vůně: levandulerozmarýnbergamot

Kde se tato čakra nachází?
Dva až tři prsty nad pupkem ve středu těla.

Základní charakteristika třetí čakry
Třetí čakra vnáší do našeho života projev vůle, opírající se o vědomí vlastní hodnoty a lásky k sobě. To souvisí s pochopením vlastní moci a převzetím odpovědnosti za své činy. Pokud často trpíme pocitem viny, který je příčinou potřeby zavděčit se ostatním, máme oslabenou právě tuto čakru. 
Je sídlem vůle osobnosti, citových vazeb a mentálních pochodů. Zablokování vede k pocitům ztráty odvahy, porážky, ztráty svobodné vůle, vytváření falešných představ a negativních myšlenkových konstrukcí.

4. Čakra – srdeční – anáhata 

Symbol této čakry – láska k sobě

Barva této čakry – zelená

Vůně: růžový olej

Kde se tato čakra nachází?
Leží v rovině srdce ve středu prsní kosti.

Základní charakteristika čtvrté čakry
Energie této čakry pomáhá nalézt lásku k sobě samému, k přijetí světa takového, jaký je, pomáhá odpouštět ve smyslu přijetí toho, co žijeme, bez soudů a podmínek. Posiluje schopnost empatie (vcítění se). Jestli trpíme často pocity žárlivost, nesnášenlivosti, nenávisti, zlosti, máme oslabenou právě tuto čakru. Jedná se o čakru lásky a vztahů. Jde jak o vztahy k sobě, tak k druhým lidem, ale i k celému světu. Její blokace způsobuje neschopnost lásku dávat i přijímat.

5. Čakra – krční – višuddha 

Symbol této čakry – sebevyjádření

Barva této čakry – světle modrá

Vůně: šalvějeukalyptus

Kde se tato čakra nachází?
Leží těsně nad hrudní kostí, v dolní části krku. Souvisí s nervovou pletení hrtanu.

Základní charakteristika páté čakry
Energie této čakry přináší do našeho života důvěru, sebevyjádření, seberealizaci, svobodu, schopnost přijímání změn, víru, komunikaci, schopnost naslouchat. Pokud trpíme pocity nedůvěry, obavy vyjadřovat své pocity, myšlenky a potřeby, máme tendence pomlouvat a odsuzovat a jsme často znechucení, máme oslabenou právě tuto čakru. 
Zablokování vede k neschopnosti se vyjádřit – vady řeči i prázdné myšlenky.

6. Čakra – čelní – třetí oko – ádžná 

Symbol této čakry – zodpovědnost k sobě

Barva této čakry – indigová

Vůně: máta peprnájasmín

Kde se tato čakra nachází?
Leží jeden prst nad linií obočí ve středu čela.

Základní charakteristika šesté čakry
Šestá čakra přináší do našeho života princip porozumění, převzetí zodpovědnosti sama za sebe, naslouchat své intuici, představivosti a vizím. Jestliže trpíme pocity zmatku, nepochopení a nedůvěry, máme oslabenou tuto čakru. 
Tato čakra se spojuje s intuicí a duchovními silami jednotlivce. Nedostatečná funkce pak vede k přízemním myšlenkám a k odmítání duchovna a esoterična.

7. Čakra – korunní – sahasrára 

Symbol této čakry – sebepoznání

Barva této čakry – bílá

Vůně: kadidlolotos

Kde se tato čakra nachází?
Tři prsty nad temenem hlavy.

Základní charakteristika sedmé čakry
Sedmá čakra přináší do našeho života vědomí sebe sama, vlastní seberealizaci, uvědomění si obrovské hodnoty života a propojení se vším (přírodou, vesmírem, lidmi..). Jestliže trpíme pocity zoufalství, strachem z nepoznaného, bezvýchodností, osamění, máme oslabenou tuto čakru. 
Funkcí sedmé čakry má být příjem energie z kosmu. Je sídlem božské dokonalosti v člověku. Do harmonie se dostane, když jsou v harmonii všechny ostatní čakry.

 

Více:

Význam čaker a bloky

Přehledná tabulka

Meditace s čakrami