Anděla strážného dostane každý při svém zrození a průvodců má každý jiný počet. Záleží na tom, jak kdo potřebuje. Anděl strážný je nám ve velmi blízkém spojení s naším vyšším Já a po celý život nám pomáhá a vede k tomu, co si naše duše přišla prožít. Vyšší já zná všechna přání, pro které se naše duše přišla vědomě narodit. Avšak při narození dochází k zapomnění. Člověk se pak rodí do ega, které neví, co si duše před narozením přála. Přáni duše máme v sobě hluboko potlačená, a když je nalezneme, život začne být krásnější a naplněnější. Poznáme to tak, že jakmile se člověku začnou realizovat všechny myšlenky, pak je ego sjednoceno s vyšším já. Tímto však nic nekončí. Vyšší já se dále zdokonaluje a rozvíjí. Je to pouze začátek žití vědomých přání duše.
Průvodci jsou různě duchovně vyvinuté bytosti, které se objevují v různých životních obdobích člověka. Pokud tímto životním obdobím projdete, tak tento průvodce odejde a na řadu přichází nový o něco vyspělejší. O setkání s bytostmi světla a lásky jsem se již zmínila v mém příběhu. Od té doby se mi již nezjevily, ale cítím jejich přítomnost a komunikuji s nimi dodnes. A to buďto telepaticky vyslanou myšlenkou, nebo ve formě automatického psaní, kdy mi diktují poselství, která následně zapisuji. Anebo v meditacích ve formě obrazů. Takto pomáhají mne, ale i lidem, kteří mě navštěvují.