Jedná se o duchovní bytosti, které se projevují jako andělé. Jsou to však většinou duše lidí, kteří v minulosti žili ve fyzickém těle a dosáhli takového duchovního vývoje, že jsou schopní dále působit v duchovním světě a pomáhat lidem na základě modliteb. Patří zde Ježíš, Budha, Saint  Germain a také Grémium Starších. A mnoho dalších. Z mé zkušenosti tyto vyspělé bytosti k nám chodí po vyslyšení upřímné modlitby, až přijde ten správný čas. Musela jsem se naučit natolik zvýšit svoje vibrace, abych tyto bytosti mohla vnímat. Oni totiž mají velmi vysoké vibrace, a když my nejsme vyladění, nemohou se k nám dostat.
V této sekci vám sdělím své zážitky jen velmi stručně, poněvadž se v nich jedná o můj a Richardův duchovní růst. Jako první se mi po modlitbě zjevil v meditaci krásný muž zahalený do fialového roucha a řekl, že se jmenuje Saint Germain. Vpravoval do mě fialovou energii a očišťoval tak moji karmu. Výsledek byl vidět po několika dnech. Ulevilo se mi.  Další jak již jsem psala, bylo setkání s Gremiem Starších andělů. Jsou to naši společní duchovní průvodci. Promlouvají k nám skrze Richarda (médium) vždy, když se společně ocitneme na životní křižovatce. Vypadá to takhle:  Richard hovoří v transu úplně jiným hlasem. Tento hlas je velmi vážný a hluboký. Občas se stane, že hovoří i cizím jazykem (latinou). Já vše zapisuji na papír, a jakmile je spojení ukončeno, tak se Richard probere, a o všem co jsem napsala, si pohovoříme. Já měla možnost se s nimi setkat opět v meditaci, kdy mě při rituálu očišťovali. Otevřeli mi bránu do vyšších dimenzí s velmi vysokými vibracemi. No a jako poslední do této doby mi přišel požehnat i Ježíš. Pročistil a více otevřel srdeční čakru. Dále mi otevřel čakry na rukou, nohou a čakru třetího oka. Tímto jsem byla zasvěcena do kristových energií přímo Ježíšem samotným.