Tímto vám nabízím svoji pomoc v jakékoliv oblasti vašeho života pomocí energií, světla a lásky. Tyto energie přezemne plynou a jsem schopna se přes vyšší moc napojit na vašeho anděla strážného, který zná léčení a potřeby vaší duše. Tato sdělení můžete dostat přes automatickou kresbu, inspirační léčivé obrazy, andělské terapie, mediální psaní, Reiki.

 
Formy léčení: