Co je regrese:

je to stav, kdy jste při vědomí v hladině Alfa. V této hladině se rozpomínáte na situace jakkoli vzdálené mezi čas a prostor. Prožíváte je znovu se všemi emocemi, které se tím vyplavují. Poté vše pochopíte, přijmete a odpustíte.